נהלים לתלמידות בשיעור קבוע עם רב

תלמידה יקרה,
בס”ד זכינו לשבץ במערכת שיעור מפי הרב ________

להלן כמה כללים לשיעור שנמסר ע”י רב:
1. כל תלמידה השותפה בשיעור הנמסר ע”י רב / מרצה תלמד את הלכות ייחוד. ניתן לקבל את ההלכות במזכירות. לאף מרצה אין סמכות לשנות מההלכות המופיעות בספר.
2. האחריות לבדיקת הלכות ייחוד מוטלת על שני הצדדים.
3. קריאת השמות תעשה על ידי תלמידה.
4. בין מקום הרב לישיבת התלמידות ישמר מרחק של מטר לפחות.
5. בנות המעוניינות לשאול את הרב שאלות אישיות הנוגעות להלכות, תעשינה זאת בחצר הסמינר.
6. רב / מרצה אינו מטפל. שאלות מתחום התמודדות הנפש יופנו למטפלות ו / או לרבניות. רשימת המטפלות המוסמכות נמצאת בידי היועצת. ניתן לבקש באופן אנונימי.

ניתן לפנות למשרד בכל שאלה וענין

בברכה ובהצלחה

השארת תגובה