נהלי מוגנות לתלמידות הנוסעות עם הסעה קבועה

תלמידה יקרה,

קביעות עלולה לתת תחושה של קרבה והימנעות משמירת הגבולות.

להזכירכן,
1. בת לא נשארת עם נהג לבד, בשום אופן. גם אם הוא מציע לקחת אותה עד הבית.
2. הנהג לא יפנה אליך בשמך הפרטי.
3. לאדם זר , ובכלל זה הנהג, אסור להחמיא לך על פרטי לבוש.
4. אין לשתף בסיפורים אישיים.
5. יש להימנע ככל האפשר מלשוחח עם הנהג.
6. נא להקפיד על אוירה רגועה בהסעה ולא להגרר לצחוק או לשיח קולני.
7. כאשר הנהג פונה לתלמידה מסוימת או מתנהג באופן שמרגיש לך לא מתאים, עליך לדווח לאחראית ההסעות.
8. הנהגים מודעים לנהלי מוגנות אלו.

השארת תגובה