פניה ליזמיות

יזמת נכבדה,
מחלקת נשים עובדות בעמותת “שכם אחד” הוקמה ע”מ לתת מענה תורני ומקצועי לנשים העובדות בסביבת גברים.
מתוך העבודה המשותפת והרציפה עלולות להתפתח מערכות יחסים שליליות. מחלקה זו מטרתה לכוון ולהדריך נשים, כיצד לשמור על קשרי עבודה מקצועיים וענייניים ללא יצירת קשר אישי וסיכון המוגנות.
במחלקה ניתן להשיג:
• תקציר הלכות יחוד
• מענה לשאלות
• הלכות עובדות בעבודה
• זכויות עובדים
• קוד אתי
• פניות לעובדים בנושאים שונות
לבקשתך מצו”ב: פניה לעובדים בנושא גבולות העבודה לשליחה עם הסכם/חוזה עבודה (מתאים לעבודה עם ציבור דתי ומעלה).
מניסיוננו, פניות כגון אלו, שנשלחו לעמיתים בעבודה התקבלו ברוח טובה ובהערכה. יש לשים לב לא לפתח שיחה סביב נושא ההקפדות אלא לציין שענין זה חשוב ליזמת ו/או בעלה / משפחתה והיזמת תעריך אם הדברים יתקבלו.

השארת תגובה