פניה מאת היזמת

לכבוד:
_____________

שלום רב,
במסגרת עבודתי הצטרפתי למחלקה לנשים עובדות בעמותת “שכם אחד”.
מדובר במחלקה חרדית המדריכה עובדות בסביבת גברים, כיצד ליצור קשרים עסקיים – עניינים ללא פגיעה במוגנותם של אי-מי מהצדדים.

לאור זאת אשתף בכמה נקודות החשובות לי:
1. בפנייתכם אלי אבקש לקרא לי: גב’ ____________
2. נסכים כי יש להימנע ככל הניתן משיחות שאינן מתחום עבודתנו.
3. שאילת “מה שלומך” אינה חלק מהפעילות המקצועית על כן ונפנה ישר לעניין בו אנו עוסקים ונדלג על שאלה זו.
4. מפני כבודכם ושמירת ההיררכיה לעיתים אפנה בלשון רבים.

אשמח לעבוד עמכם על הפרויקט המוצע ולפעול על הצד הטוב ביותר.
גדרים אלו יאפשרו לנו לעבוד במקצועיות ולתת את המענה לדרישתכם העסקית.

בתפילה לס”ד

השארת תגובה