פניה למנהלות

למנהלות הסמינרים החשובים
השלום והברכה,

מתוך הכרת רצון כל צוותי הסמינרים, לעשות את המיטב למען תלמידותינו, הן בחינוך ערכי של “עשה טוב” והן בשימת לב ערנית ל”סור מרע”, הננו בזאת לפנות לכב’ בנושא רב משמעות, שיש לתת עליו את הדעת והמעש.

הנדון: הזמנת רבנים/מרצים לכנסי התעוררות

מזה שנים, מתחזקת היוזמה בהבאת רבנים למסירת שיחות חיזוק והתעוררות לתשובה.
פעמים ששיחות אלה נמסרות תוך שימוש בסיפורים מפעימים והפעלה רגשית הפותחת מסלול של קירבה בין המרצה למאזינות.

כעמותה העוסקת בבעיות של צניעות המתעוררות בהקשר זה, באנו לעורר על הזהירות הנצרכת דווקא בזמנים אלו ,כשליבן של הבנות פתוח, ובאופן לא מודע עלולה להיווצר קירבה ואף תלות במרצה. כשמדובר ברבנים מרצים, הפוגשים את הבנות במסגרת שיעור קבוע במערכת, הבעיה מתעצמת.

פנו אלינו אודות מקרים בהם לאחר ההרצאה בנות משתפות את המרצה בהתלבטויות ובקשיים הנפשיים הכרוכים בחיזוק רוחני. ישנם רבנים שלוקחים על עצמם את התפקיד הייעוצי, המנחם והתומך ובלא משים נוצרת קירבה וקשר לא מתאים.

תלמידות דיווחו על שעות של שיחות טלפוניות עם המרצים (לעיתים אף לאחר חצות) אחרי שהעלו נושאים שנדונו בהרצאה והמרצים הזמינו אותן להמשך קשר טלפוני, דבר שאינו ראוי כלל וכלל.
בשם עמותת “שכם אחד” הפועלת ע”י נשות חינוך ובעלות מקצוע, בהנחיית גדו”י, אנו מבקשים להאיר את תשומת הלב לצורך בפיקוח העין וחיזוק הגבולות, שהן בבחינת חיזוק הצניעות הנדרש בדורנו.

הצעות שהועלו ע”י מנהלות:

*נוכחות אנשי צוות בכירים בכל הרצאה וערנות לתכנים. רצוי למנוע יצירת קרבה ע”י מילי דבדיחותא.

*במידת האפשר מתאים שדמות תורנית (גברית) מהצוות תשב לצד המרצה או לחילופין בת משפחה של המרצה תהיה נוכחת במקום.

*יש למנוע חלוקת כרטיסי ביקור או מסירת מספר טלפון של המרצה. אין לעודד המשך שמירת קשר עם המרצה. בכלל זה יש להבהיר שמרצה אינו מטפל ולא מן הראוי שאישה או בת תלכנה לטיפול אצל גבר אפילו אם הוא רב.

*התייעצויות שאינן הלכתיות יתקיימו במקום ציבורי כגון: פרוזדור בית הספר, או בחדר שדלתותיו פתוחות.

*עמדת המרצה תהיה במרחק מתאים מן הבנות.

* ניתן להניח בעמדת המרצה פתק מקופל ובו פניה למרצה על הגבולות המתבקשים במסגרת החינוכית.

מתוך ניסיונכן והיכרותכן את השטח, נודה על תגובות ועצות נוספות ע”מ לחזק את השמירה על תלמידותינו-בנותינו.

בשל צניעות הדברים, העמותה פועלת בדרכים שקטות.
ניתן לפנות אלינו באמצעות
המייל: shecem1@gmail.com

הנכן עומדות על משמר הצניעות בסמינרים ובתיכונים במסירות נפש הראויה להערכה,
אנא שיתו לבכם גם לנושא זה.

רשימה ראשונית של מנהלות שקראו והצטרפו:
הגב’ מ. דיסין – מנהלת כיתות סמינריוניות “מכון בית יעקב למורות” – ירושלים

הרבנית מ. מימון – מנהת סמינר “קהילות יעקב” – נתיבות

הגב’ ר. המדינגר – מנהלת סמינר “בתיה” – ירושלים

הגב’ ס. אביטל – מנהלת “תיכון בית יעקב החדש” – באר שבע

השארת תגובה