סיוע משפטי


אלימות הינה עבירת חוק וככזאת נוסחו בישראל הגדרות לסוגי אלימות וסוגי העונשים הניתנים על מבצעי עבירות כאלה. השתמשנו בבסיס החוקי אך נסחנו את הדברים באופן שיאפשר הבנה וימזער את הטריגר עד כמה שניתן.