זה הזמן להושיט יד ולתרום עבור השורדות. ניתן לתרום מכספי מעשר