שורדות כותבות מנסיונן:

כשהייתי ילדה שיחקנו במשחקי “מכשפות”. לא ידענו איך מכשפה נראית ומה היא עושה, אבל ידענו שאם הילדה התורנית שהוכתרה למכשפה, תחליט לקום מריבצה, “מותר” לה לרוץ אחרינו ולתפוס אותנו. תמו משחקי מכשפות. הילדים של היום עסוקים יותר בדמויות פוליטיות מאשר בדמויות מספרי אגדה. ספק אם הם מנסים “להעיר” את המכשפה, כמו שניסינו אנו בשירת “מחשושלה רעה”. אך לשם מה נוצרה מכשפה, חשוב שגם דור ההווה ידע.
הגמרא במסכת סנהדרין דף ס”ז ע”ב, מספרת על רבי חנינא בר חמא שהיה מראשוני האמוראים בארץ ישראל, תלמידו המובהק של רבי יהודה הנשיא, ושימש אחריו בראשות הישיבה הגלילית בציפורי.
ר’ חנינא היה ידוע בביטחונו המוחלט בהקב”ה. פעם אחת, כך מספרת הגמרא, הלכה מכשפה אחת אחריו והחלה לאסוף את העפר מהמקומות בהם דרך, כדי לעשות כישוף ולפגוע בו. ר’ חנינא בכח קדושתו, יכל להרוג את המכשפה, אך הוא בחר להתעלם ממנה. וכך אמר לה: “אי מסתייעת זילי עבידי אין עוד מלבדו” תרגומו: אם תצליחי לקחת עפר קחי ולכי, אינני מפחד מכשפיך “אין עוד מלבדו”. ואכן כשאמר ר’ חנינא “אין עוד מלבדו” המכשפה איבדה את כוחה והסתלקה לה.
שואלים שם, למה ר’ חנינא לא ניצל את כוחותיו הרוחניים להסיר את איום המכשפה? הרי מעטים הם האנשים שיכולים להימלט מכישופיה. היה הורג אותה וזהו?!
אלא לימוד גדול לימד ר’ חנינא את בני דורו ובני דורנו:
מכשפה אין בה ממש. יש בה פוטנציאל לפגוע ואין בה את היכולת להפעיל את פוטנציאל הפגיעה לבד. מה נותן כח למכשפה? ההתעסקות בה. האמונה בכוחות שלה. אם “מתבוננים” בה היטב ומתעמקים בה, יש לה כח. אם לא, אין לה על מה לחול. אמר ר’ חנינא, אם אפגע בה, אנשים לא יוכלו ללמוד את הצד החיובי של האמונה הזו. אנשים לא יתנסו בחוויית ההתבוננות ולא יוכלו להפנות אותה לאבינו שבשמים. מוטב המכשפה תישאר ואנשים יתבוננו במעשיה, יכירו בהשפעתם על כוחותיה ויגיעו לדרגה גבוהה של “אין עוד מלבדו”.
יוצא איפא, שסיפור המכשפה עם ר’ חנינא לא נכתב לעניין המכשפה, אלא להודיע סוד התבוננות האדם בעצמו ובסביבתו. מאמינה שיש לאנשים כח להזיק לך? – את נותנת להם את הכח הזה. לא מאמינה שיש לך עצמך כח לעמוד מולם? – את נוטלת ממך את הכח שקיים בתוכך.

אלול בארמית לשון חיפוש, חיפוש הוא ביטוי חיצוני להליך פנימי של התבוננות. אלול זה זמן להתבונן. ראוי לחזור על דברי ר’ חנינא שוב: “אם תצליחי לקחת עפר, קחי ולכי! מבחינתי – את לא איום בשבילי. הכח היחיד שאני מאמין בו הוא הכח האלוקי.”אין עוד מלבדו”.

השבוע נפטרה אשה צעירה, שטרם לכתה הספיקה לברך את חברותיה ובנות משפחתה “שתזכו לימים מלאים בהתבוננות”. הכרתי אותה. היא חיה חיים של התבוננות. זו היתה עבודה קשה להכיר במחלה ולא להתעסק בה. רחל בת שמואל ראובן ע”ה בחרה להתבונן בכוחות שיש לנו מול כל איום. היא התרכזה ב”אין עוד מלבדו”, תבעה מעצמה דרגת התבוננות גבוהה כ”כ שהעניקה לה תקווה וכח עד נשימתה האחרונה..

ברוח הדברים הללו ניתן להבין את הפסוק מפרשת עקב, המתמצת את חובת היהודי: “ועתה ישראל מה ה’ אלוקיך דורש מעמך כי אם ליראה”. אין תכלית לפחד רק בשביל הפחד. התכלית היא להתבונן! פחד לא דורש התבוננות, הוא צף מאליו ברגע של בהלה. יראה דורשת התבוננות, מקורה במוח, בהתעסקות עם הדבר המפחיד. “כי אם ליראה את ה’ ” = כי אם להתבונן בסוד הנהגתו. התבוננות מבטלת את הכח השלילי שיש לברואים עלינו ומכוונת אותנו להכיר בכוחו של הבורא יתברך. זו מצווה שאין לה תחום של זמן ומקום. בכל רגע שאת מכוונת “אין עוד מלבדו” את זוכה לקיימה.
בפסוק “אריה שאג מי לא אירא”, מוצאים שימי ה”אריה”: אלול, ר”ה, יו”כ, הושענה רבא, גם הם קוראים להתבוננות בשאגת “מי לא אירא?” קרי: “מי לא יתבונן???”

נסיים בברכת השנה “תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה” מביא הרב פינק שליט”א ששני המשפטים קוראים לנו להתבוננות, יש אנשים שמתעוררים מזיכרון הצרות שהיו, אבל מידה טובה מרובה, אשרי מי שזוכה להתבונן ב”תחל שנה וברכותיה”, לתת כח לשנה שתבוא, להאמין שהיא תביא בכנפיה טוב ובזכותו היא אכן תהיה כזו.

שנה טובה!

משכמה ומעלה – מושגים מעולמן של שורדות

התבוננות

במובן הרחב והפשוט ביותר, התבוננות היא שימוש בכוח השכל כדי להבין דבר מסוים ולהגיע לנקודת האמת האובייקטיבית..
ההתבוננות כוללת שני חלקים, האחד: פעולת עיון, מחשבה חוקרת ומעמיקה, הסתכלות פנימית, אל תוכיותם של הדברים. השני: חוויה רוחנית-עוצמתית של בהירות.

התבוננות היא הכלי העיקרי הנתון בידי האדם, שבאמצעותו הוא יכול לעורר את עצמו ולהשתנות.
ישנן דרגות שונות של התבוננות. אולם בהכללה, ההתבוננות נועדה ליצור השפעה של השכל על הרגש.

שכמיה – דיאלוג מטפלת מטופלת

שאלה: ההתבוננות מאימת עלי, היא גורמת לי לחשוב על הפוגע, עלי כנפגעת. הכל מתבלבל לי בראש. ההתבוננות טובה גם לנו השורדות, הסובלות מעודף התבוננות וכאב?

תשובה:

רק בעזרת ההתבוננות נוכל להבחין בין טוב ורע, בין האור לבין החושך. אחת המגבלות האנושיות שלנו, היא הקושי להבחין ביניהם.  עצם ההתבוננות הוא הרבה פעמים טריגר. ההתבוננות בנקודות זמן על רצף החיים שלנו רק מגבירה אי נוחות. כל חיטוט בזיכרון עלול להיות מסוכן.
אז מה הרווח של ההתבוננות?
ההתבוננות עושה סדר. העדר התבוננות משאירה את הבלבול ,במיוחד בין הטוב ולבין הרע, את הספקות. העדר התבוננות משאירה בסימן שאלה את האשמה של הפוגע.
כולנו כ”כ רוצות שהעולם לא יהיה שפוטי כלפינו, ולכן גם נמנע מלהיות שיפוטי כלפי הפוגע. אין זה נכון. זה רע לפגוע במשהו אחר. תמיד. לעד. זה סופי
ביום הראשון של בריאת העולם נברא האור. העדר האור נקרא חושך. בזמן בריאתם התקיימו כשתי ישויות נפרדות. עם סיום היום הראשון, ה’ גנז את האור ושומר אותו לצדיקים לעתיד לבוא. למה? כי ידע שאדם יחטא ואז האור והחושך, או הטוב והרע יתבלבלו זה בזה.  6 ימים אח”כ אדם הראשון חוטא, אוכל מעץ הדעת ומכניס לתוכו את הרע. מאותו רגע, הטוב והרע קיימים בערבוביה. ניתן להתבלבל בין טוב לבין רע.

עושה הרע,  יכול להתבלבל בין טוב לרע, ויכול לשכנע אחרים שרע זה טוב, אבל הנפגעת, לא יכולה להתבלבל. היא לא יכולה לחשוב שאם הפוגע התבלבל בין טוב לרע, גם היא צריכה להתבלבל. זה מסוכן!! מה פתאום?
ההתבוננות נועדה בדיוק למטרות האלה. להבחין בין טוב לרע.
בתהליך של חזרה בתשובה, אף פעם לא הופכים את הרע לטוב. יש אפשרות לבחון אם יש סיבות שהפוגע התבלבל בין טוב לרע, אבל אסור אף פעם לנפגעת להתבלבל ולשכוח שהמעשה היה רע!!.  שאנחנו מוחלים אנחנו לא מתקנים את המעשה מטוב לרע, אלא מאשרים שפגשנו את הרע, ומחליטים להיפרד מהרע ולא לתת לו עוד להגדיר אותנו או לנהל אותנו.
מחילה היא לא הסכמה. לא השלמה. גם לא “הכשרת החטא”. חלילה. מחילה היא הפרדה בין הטוב לרע.
העולם כולו יגיע לשלמות רק כאשר שוב תהיה הפרדה בין טוב לרע. על בריאת יום ראשון נאמר “יום אחד” כי עדיין היתה ההפרדה. רק כאשר יחזור להיות כך, נגיע ל”ביום ההוא יהיה ה’ אחד ושמו אחד”.
הלואי ונזכה במהרה לקץ הבלבול, אור גדול יאיר לנו והאמת תצא לאור.
שנזכה כולנו, כאן בשכ”ם לשנה מלאה בטוב, בשמחה, ברוגע ואהבה. שה’ ימלא את כל משאלותינו טובה!!

משכני אחריך

“לובש צדקה ומעטה,
לך לבד היתרון”.
עלינו חושך סמיך עוטה,
נא הסר כעס וחרון.

שופט חסד, דיין טהור,
ראה אפילת ירושלים ביתך.
מתי תפריד “ויהי אור”
תגאל יושבי חושך ונפש בוכה.

השארת תגובה