כל הפוסטים בשכם שורדות כותבות מנסיונן

גיליון 40 | סוד | פורים תשע”ז

שורדות כותבות מנסיונן: “נכנס יין יצא סוד” (ערובין סה ע”א) באתר שלנו ובמייל ישנן קוראות בשם “איפה משיח” “הצילו” “לא

גיליון 39 | התפוח והעץ | ט”ו בשבט תשע”ז

שורדות כותבות מנסיונן: בט”ו בשבט מוקד הענין הוא בעץ ובפרי. ובשכ”ם מוקד הענין הוא את ומשפחתך. חשבנו להתחקות אחר העברה

גיליון 38 | מיותרת | חנוכה תשע”ז

שורדות כותבות מנסיונן: “ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים” השיר הכי נפוץ בחנוכה, מקבל משמעות אחרת כשמתחילים לחקור למה דווקא “מנותר קנקנים נעשה נס”

גיליון 37 | אמת | אלול תשע”ו

שורדות כותבות מנסיונן: “ובו תנשא מלכותך ויכון בחסד כיסאך ותשב עליו באמת אמת אתה הוא דין ומוכיח ויודע ועד אמת.”

גיליון 36 | מפלצות | ט באב תשע”ו

שורדות כותבות מנסיונן: מפלצות.  אין זמן מתאים יותר לכתוב על מפלצות כמו תשעה באב. ביום הזה באו מפלצות אדם והרסו בקור-רוח

גיליון 35 | דרך ארץ | שבועות תשע”ו

שורדות כותבות מנסיונן: “דרך ארץ קדמה לתורה”.  “דאמר רבי ישמעאל בר רב נחמן: עשרים וששה דורות קדמה דרך ארץ את

גיליון 34 | פה-סח | פסח תשע”ו

שורדות כותבות מנסיונן: “והן לא יאמינו לי”. (שמות ד,א) את המשפט הזה שומעים בשכם לא מעט. אמנם לא בהקשר מצרים, אבל

גיליון 33 | מחאה | פורים תשע”ו

שורדות כותבות מנסיונן: רבי עקיבא: “מה זכתה אסתר למלוך על שבע עשרים ומאה מדינה? … תבוא אסתר בתה של שרה

גיליון 31 | בריונות | חנוכה תשע”ו

שורדות כותבות מנסיונן: כל פעולה ניתן לבצע בכמה דרכים, נכון? זה החוק האנושי המתבטא בחופש הבחירה. הרכים יבחרו בפעולות רכות,

גיליון 30 | מתח נפשי | חשוון תשע”ו

שורדות כותבות מנסיונן: מי חשב שנצטרך לכתוב על יחסים פוגעניים בין יהודים לערבים??? בין בחורי ישמעאל לבחורי יעקב??? זה כ”כ